Key words:backend

Các kỹ thuật tiên tiến cho Backend Engineer trong năm 2018 - P2

Các kỹ thuật tiên tiến cho Backend Engineer trong năm 2018 - P2

Trong phần trước mình đã khái quát các kiến thức dành cho Backend Engineer như sau: Ngôn ngữ lập trình Package manager Security Testing RDBMS (Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ) Web Framework Link phần 1: https://blog.vietnamlab.vn/2018/06/29/cac-skill-thiet-cho-backend-en/ Và bây giờ mình sẽ tiếp tục với các kỹ năng khác dành cho Backend Engineer. NoSQL/Cache Memcached Redis DynamoDB Cassandra Memcached và Redis tôi đều có kinh nghiệm trong thực tế đang làm. Đây là hai kỹ thuật cũ kỹ nhưng nó là 2 đại diện tiêu biểu cho KVS (key ... »

Các kỹ thuật tiên tiến cho Backend Engineer trong năm 2018

Các kỹ thuật tiên tiến cho Backend Engineer trong năm 2018

Tôi đọc một bài viết chi tiết về lộ trình cho Backend Engineer Modern Backend Developer in 2018. Tuy nhiên tôi cảm thấy có một số khúc mắc đối với lộ trình đã được trình bày trong bài viết. Cần có bao nhiêu kỹ năng trong bài viết trong lĩnh vực backend hiện nay Các kỹ năng quan trọng nào chưa được đề cập trong bài viết trong trang web trên Trong bài viết này tôi viết ra một chút về ý kiến riêng của mình về 2 khúc mắc trên. Tôi không nghĩ mình là một kỹ sư am ... »