Từ khoá: Computer Vision

Dlib: Phần 1 - Cài đặt dlib trên Ubuntu

Dlib: Phần 1 - Cài đặt dlib trên Ubuntu

1. Dlib là gì? Dlib là thư viện phần mêm mã nguồn mở chạy được trên nhiều nền tảng được viết bằng ngôn ngữ C++ bởi Davis King. Dlib hỗ trợ nhiều công việc khác nhau như threading, networking, numerical operations, machine learning, computer vision, compression. Trong lĩnh vực computer vision, dlib có các api giúp chúng ta thực hiện các công việc như: Facial landmark detection Correlation tracking Deep metric learning 2. Các bước cài đặt dlib 2.1. Cập nhật hệ điều hành Ubuntu $ sudo apt-get update $ sudo apt-get upgrade 2.2. Cài đặt các thư viện yêu ... »

Xử lý ảnh với OpenCV - Tut 1: Cài đặt OpenCV

Xử lý ảnh với OpenCV - Tut 1: Cài đặt OpenCV

Series bài viết Tut 1: Cài đặt OpenCV Tut 2: Chuyển đổi ảnh màu Tut 3: Phương pháp lọc ảnh Tut 4: Xác định viền trong ảnh Mục tiêu của bài viết Bài viết có 3 mục tiêu chính: Giúp người đọc nắm được một số kiến thức cơ bản về xử lý ảnh Cài đặt OpenCV Viết một chương trình đơn giản với OpenCV 1. Giới thiệu OpenCV OpenCV (Open Source Computer Vision Library) là một thư viện mã nguồn mở về thị giác máy (computer vision) và học máy (machine learning). OpenCV được phát hành theo giấy phép ... »

Wildcard SSL Certificates