Key words:ubuntu

Dlib: Phần 1 - Cài đặt dlib trên Ubuntu

Dlib: Phần 1 - Cài đặt dlib trên Ubuntu

1. Dlib là gì? Dlib là thư viện phần mêm mã nguồn mở chạy được trên nhiều nền tảng được viết bằng ngôn ngữ C++ bởi Davis King. Dlib hỗ trợ nhiều công việc khác nhau như threading, networking, numerical operations, machine learning, computer vision, compression. Trong lĩnh vực computer vision, dlib có các api giúp chúng ta thực hiện các công việc như: Facial landmark detection Correlation tracking Deep metric learning 2. Các bước cài đặt dlib 2.1. Cập nhật hệ điều hành Ubuntu $ sudo apt-get update $ sudo apt-get upgrade 2.2. Cài đặt các thư viện yêu ... »