Từ khoá: CricleCI

Cricle CI - Workflows và Deploy

Cricle CI - Workflows và Deploy

Ở bài trước [Test tự động với CircleCI và thông báo kết quả lên Slack] , ta đã tìm hiểu về khả năng tự động test và thông báo kết quả lên Slack. Trong bài này, ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Workflows Deploy với CricleCI Workflows Đầu tiên là Workflows. Ở ví dụ bài trước, ta đã gộp rất nhiều công việc trong 1 job build như sau: Checkout code Download and cache dependencies Build Test # Java Maven CircleCI 2.0 configuration file # # Check https://circleci.com/docs/2.0/language-java/ for more details # version: 2 jobs: build: docker: ... »

Test tự động với CircleCI và thông báo kết quả lên Slack

Test tự động với CircleCI và thông báo kết quả lên Slack

Trong quá trình phát triển phần mềm, CI/CD có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo phát triển phần mềm liên tục, mà vẫn giữ được chất lượng sản phẩm tốt. Trong bài viết này, mình sẽ dùng thử CircleCI để Test tự động (Java) Push kết quả lên kênh chat trên Slack Đôi nét về CircleCI CircleCI là 1 công cụ CI được tin dùng bởi hơn 100,000 công ty và developers trên toàn thế giới, trong đó có Facebook, Segment, Kickstarter, Percolate, Spotify, ... Với những ưu điểm như sau: Faster Performance: Có thể tùy ... »

Wildcard SSL Certificates