Từ khoá: CI

CI, CD với TravisCI và AWS Elastic Beanstalk

CI, CD với TravisCI và AWS Elastic Beanstalk

Có rất nhiều công cụ để sử dụng cho việc CI, CD một dự án, ở bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách để làm việc với TravisCI. 1. Tìm hiểu về TravisCITravis là một dịch vụ (service) CI, miễn phí và là open source. Trong đó CI là viết tắt của từ Continuous Integrantion, nghĩa là tích hợp liên tục. Travis CI cùng đã từng được giới thiệu ở blog vietnamlab. Các bạn có thể tham khảo thêm ở đây. 2. Tìm hiểu về AWS Elastic BeanstalkAWS Elastic Beanstalk là một dịch vụ dễ sử ... »

Cricle CI - Workflows và Deploy

Cricle CI - Workflows và Deploy

Ở bài trước [Test tự động với CircleCI và thông báo kết quả lên Slack] , ta đã tìm hiểu về khả năng tự động test và thông báo kết quả lên Slack. Trong bài này, ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Workflows Deploy với CricleCI Workflows Đầu tiên là Workflows. Ở ví dụ bài trước, ta đã gộp rất nhiều công việc trong 1 job build như sau: Checkout code Download and cache dependencies Build Test # Java Maven CircleCI 2.0 configuration file # # Check https://circleci.com/docs/2.0/language-java/ for more details # version: 2 jobs: build: docker: ... »

Pipeline CI/CD hoàn chỉnh với Laravel Framework

Pipeline CI/CD hoàn chỉnh với Laravel Framework

Chuỗi bài về Jenkins 1. Pipeline trong jenkins 2. Hướng dẫn tạo Jenkinsfile 3. Pipeline CI/CD hoàn chỉnh với Laravel Framework Mục đích cuối cùng của chuỗi bài: xây dựng 1 CI/CD hoàn chỉnh bao gồm: Docker: sử dụng nền tảng container để triển khai Laravel: framework PHP để làm website Unit testing: Unit test cho PHP Feature testing: test chức năng cho service Deploy: CD deploy container bằng Pipeline Giới thiệu những keyword trọng yếu Laravel Ai làm PHP thì đều biết về Laravel, framework PHP phổ biến và mạnh mẽ nhất hiện nay. Laravel tích hợp ... »

Hướng dẫn tạo Jenkinsfile

Hướng dẫn tạo Jenkinsfile

Chuỗi bài về Jenkins 1. Pipeline trong jenkins 2. Hướng dẫn tạo Jenkinsfile 3. Pipeline CI/CD hoàn chỉnh với Laravel Framework Mục đích cuối cùng của chuỗi bài: xây dựng 1 CI/CD hoàn chỉnh bao gồm: Docker: sử dụng nền tảng container để triển khai Laravel: framework PHP để làm website Unit testing: Unit test cho PHP Feature testing: test chức năng cho service Deploy: CD deploy container bằng Pipeline Mở đầu Ở bài trước ta đã làm quen với Pipeline trong Jenkins, tuy nhiên chỉ là cách thiết lập cực kỳ đơn giản, bài viết này sẽ ... »

Pipeline với Jenkins

Pipeline với Jenkins

Chuỗi bài về Jenkins 1. Pipeline trong jenkins 2. Hướng dẫn tạo Jenkinsfile 3. Pipeline CI/CD hoàn chỉnh với Laravel Framework Mục đích cuối cùng của chuỗi bài: xây dựng 1 CI/CD hoàn chỉnh bao gồm: Docker: sử dụng nền tảng container để triển khai Laravel: framework PHP để làm website Unit testing: Unit test cho PHP Feature testing: test chức năng cho service Deploy: CD deploy container bằng Pipeline Bài đầu tiên sẽ có những phần sau Jenkins: giới thiệu jenkins cùng những tính năng của nó Cài đặt Jenkins với docker : cài jenkins trong 5 phút ... »

Test tự động với CircleCI và thông báo kết quả lên Slack

Test tự động với CircleCI và thông báo kết quả lên Slack

Trong quá trình phát triển phần mềm, CI/CD có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo phát triển phần mềm liên tục, mà vẫn giữ được chất lượng sản phẩm tốt. Trong bài viết này, mình sẽ dùng thử CircleCI để Test tự động (Java) Push kết quả lên kênh chat trên Slack Đôi nét về CircleCI CircleCI là 1 công cụ CI được tin dùng bởi hơn 100,000 công ty và developers trên toàn thế giới, trong đó có Facebook, Segment, Kickstarter, Percolate, Spotify, ... Với những ưu điểm như sau: Faster Performance: Có thể tùy ... »

Tìm hiểu Travis-CI - Github với project PHP

Tìm hiểu Travis-CI - Github với project PHP

Khi lần đầu tiên được tham gia vào một dự án có sử dụng Github, mình đã rất hào hứng khi thấy cái tool build và test code tự động Jenkins được tích hợp vào Github. Mỗi lần up source lên Github, **Jenkins**sẽ tự động lấy code vừa up đấy build và test rồi báo trạng thái code chạy bị error hay không ngay trên Github. Sẽ có 3 trạng thái là đang build, build thành công, build lỗi. Thấy cái tool **Jenkins**hay quá, thế là bắt tay vào tìm hiểu. Lay hoay tìm hiểu định nghĩa, các ... »

Wildcard SSL Certificates