Từ khoá: Deployment Mode

AWS Elastic Beanstalk Deployment Mode (Part 2)

AWS Elastic Beanstalk Deployment Mode (Part 2)

Ở phần một https://blog.vietnamlab.vn/aws-elastic-beanstalk-deployment-mode-part-1/, chúng ta đã cùng tìm hiểu tổng quan về Elastic Beanstalk là gì và các cách để triển khai một ứng dụng Elastic Beanstalk. Phần này chúng ta cùng đi vào chi tiết làm thế nào để sử dụng các deployment mode khác nhau cũng như ưu và nhược điểm của chúng nhé. 1. Tổng quan về Elastic Beanstalk 1.1 Triển khai ứng dụng Elastic Beanstalk Đầu tiên, chúng ta cùng nhìn lại tổng quan về quy trình triển khai ứng dụng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc trên ... »

Wildcard SSL Certificates