Từ khoá: Google Analytics

Cross-Domain Tracking sử dụng Google Analytics 4 (GA4)

Cross-Domain Tracking sử dụng Google Analytics 4 (GA4)

1/ Mở đầu: Việc sẽ phải ngừng sử dụng Universal Analytics(UA) đã được công bố chính thức bởi google, đến lúc chúng ta bắt đầu tìm hiểu về Google Analytics 4(GA4) - bản nâng cấp của Universal Analytics. Google Analytics 4(GA4) là phiên bản mới nhất của Google Analytics thời điểm hiện tại. Google Analytics(GA) cho phép bạn tích hợp dữ liệu sử dụng trang web và ứng dụng di động vào cùng một GA Property. Thuộc tính(property) mới này được gọi là "Google Analytics 4 (GA4)" và có sẵn trong tài khoản GA của ... »

Wildcard SSL Certificates