Từ khoá: json

Giới thiệu YAML

Giới thiệu YAML

I.YAML là gì ? YAML chính thức ra mắt ngày 11/5/2001. YAML là viết tắt của cụm từ YAML Ain’t Markup Language : YAML không phải là 1 ngôn ngữ đánh dấu (như HTML, XML). Là một chuẩn dữ liệu kiểu serialization dành cho tất cả các ngôn ngữ. Nó được sử dụng phổ biến để tạo ra các file config cho nhiều ứng dụng, VD: như Docker Compose. YAML thường được sử dụng cho các file cấu hình ( configuration files ), nhưng cũng có thể được sử dụng cho những mục đích khác như lưu các file log ... »

Thao tác với JSON trong Scala với spray-json

Thao tác với JSON trong Scala với spray-json

JSON là định dạng khá quen thuộc với bất cứ developer nào khi phải lập trình với API. Đây là một định dạng khá phổ biến, cấu trúc dễ đọc, gọn nhẹ. Các ngôn ngữ lập trình đều có ít nhiều các thư viện hỗ trợ việc Parse hoặc Generate ra JSON. ... »

Wildcard SSL Certificates