Từ khoá: yaml

Giới thiệu YAML

Giới thiệu YAML

I.YAML là gì ? YAML chính thức ra mắt ngày 11/5/2001. YAML là viết tắt của cụm từ YAML Ain’t Markup Language : YAML không phải là 1 ngôn ngữ đánh dấu (như HTML, XML). Là một chuẩn dữ liệu kiểu serialization dành cho tất cả các ngôn ngữ. Nó được sử dụng phổ biến để tạo ra các file config cho nhiều ứng dụng, VD: như Docker Compose. YAML thường được sử dụng cho các file cấu hình ( configuration files ), nhưng cũng có thể được sử dụng cho những mục đích khác như lưu các file log ... »

Wildcard SSL Certificates