Từ khoá: presentation

Cách làm 1 bài thuyết trình ấn tượng (How to make a perfect presentation)

Cách làm 1 bài thuyết trình ấn tượng (How to make a perfect presentation)

Kỹ năng trình bày vấn đề, ý tưởng hay thậm chí là giới thiệu một sản phẩm mới là một trong những kỹ năng mềm khá quan trọng. Tuy vậy, không phải ai cũng trang bị kỹ năng này nên việc trình bày lủng củng là không thể tránh khỏi. Khi đó ranh giới giữa trình bày vấn đề và tra tấn không còn nữa.Thậm chí đối với một người có kỹ năng nói tốt nhưng những gì anh ta show ra trên màn ảnh lại quá chán thì nó sẽ phá tan hoàn toàn buổi thuyết trình của ... »