Key words:Microsoft PowerPoint

Cách làm 1 bài thuyết trình ấn tượng (How to make a perfect presentation)

Cách làm 1 bài thuyết trình ấn tượng (How to make a perfect presentation)

Kỹ năng trình bày vấn đề, ý tưởng hay thậm chí là giới thiệu một sản phẩm mới là một trong những kỹ năng mềm khá quan trọng. Tuy vậy, không phải ai cũng trang bị kỹ năng này nên việc trình bày lủng củng là không thể tránh khỏi. Khi đó ranh giới giữa trình bày vấn đề và tra tấn không còn nữa. Thậm chí đối với một người có kỹ năng nói tốt nhưng những gì anh ta show ra trên màn ảnh lại quá chán thì nó sẽ phá tan hoàn toàn buổi thuyết trình của ... »

Tạo báo cáo Excel với Apache POI

Tạo báo cáo Excel với Apache POI

Gần đây mình phải cài đặt chức năng tự động tạo báo cáo dạng Microsoft Excel file. Việc tạo báo cáo dưới dạng file Excel này là một chức năng rất hay được yêu cầu khi phát triển phần mềm. Bên cạnh đó, nhiều phần mềm cũng thường xuyên phải nhận input data từ file Excel. 1. Tổng quan 1.1. Apache POI là gì? Apache POI là một API nổi tiếng cho phép ta làm việc với các MS Office files bằng ngôn ngữ Java. Nó là thư viện mã nguồn mở được phát triển bởi Apache Software Foundation. ... »