Key words:日本語

Bí kíp nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Nhật.

Bí kíp nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Nhật.

Khi làm việc và học tập trong môi trường sử dụng tiếng Nhật, điều quan trọng nhất là có thể giao tiếp được. Cũng như các ngôn ngữ khác, tiếng Nhật bao gồm 4 kỹ năng chính: nghe - nói - đọc - viết. Tất nhiên cả 4 kỹ năng đều quan trọng và cần sự rèn luyện thường xuyên, đặc biệt là kỹ năng nghe và nói. Vì khi nghe được, bạn mới có thể hiểu người khác đang nói gì và mới có thể giao tiếp với họ. Vậy làm sau để giao tiếp bằng tiếng Nhật được ... »

Wildcard SSL Certificates