Key words:skype

Tạo Skype Bot với Microsoft Bot Framework

Tạo Skype Bot với Microsoft Bot Framework

Bài viết này sẽ gồm có những mục sau: - Microsoft bot framework: giới thiệu Microsoft bot framework cùng các công cụ đi kèm - Bot Builder SDK: giới thiệu bộ SDK dùng để phát triển bot web service Tạo bot nhắc nhở TODO cho ae trong công ty: Giới thiệu hướng phát triển con bot sử dụng trong công ty Kết luận và link tham khảo Microsoft Bot Framework Framework bao gồm: Bot Builder SDK: SDK .NET hoặc NodeJS để phát triển tính năng cho bot. Bot Connector: service giúp cho bạn kết nối được với bot của bạn ... »