Từ khoá: bot

Tạo Skype Bot với Microsoft Bot Framework

Tạo Skype Bot với Microsoft Bot Framework

Bài viết này sẽ gồm có những mục sau: - Microsoft bot framework: giới thiệu Microsoft bot framework cùng các công cụ đi kèm - Bot Builder SDK: giới thiệu bộ SDK dùng để phát triển bot web service Tạo bot nhắc nhở TODO cho ae trong công ty: Giới thiệu hướng phát triển con bot sử dụng trong công ty Kết luận và link tham khảo Microsoft Bot Framework Framework bao gồm: Bot Builder SDK: SDK .NET hoặc NodeJS để phát triển tính năng cho bot. Bot Connector: service giúp cho bạn kết nối được với bot của bạn ... »

Facebook Message Bots

Facebook Message Bots

Giới Thiệu Facebook Message Bot Tháng 04/2016 Facebook ra mắt Messenger Platform phiên bản Beta, trong đó cho phép developer có thể viết 1 con Bot để có thể trả lời tự động. Đây chính là cơ hội để có thể kết nối với lượng người dùng khổng lồ trên thế giới dùng facebook thông qua mesenger. Thông tin gửi nhận giữa user và Bots là một message template trong đó có thể chứa: text, images, các CTAs (Calls to action). Ứng Dụng Một số Bots Messenger đang có hàng ngàn người dùng: https://www.messenger.com/t/hiponcho, ... »