Từ khoá: bot

Tạo action button với Slack API

Tạo action button với Slack API

Slack là một kênh liên lạc được khá nhiều công ty đang sử dụng hiện nay. Slack cung cấp nhiều tính năng, trong đó có hỗ trợ tạo button thao tác, giúp các developer có thể tự build cho mình những con Bot dễ dàng. Bài viết này sẽ chia sẻ cách tạo con Bot có kèm button trong tin nhắn, khi click vào button, sẽ thực hiện một request đến webhook của server chúng ta, từ đó chúng ta có thể xử lý nghiệp vụ hệ thống mình một cách tự động. Demo chúng ta sẽ làm như sau: ... »

Đọc, xử lý log và gửi tin nhắn tới Slack bằng Fluentd

Đọc, xử lý log và gửi tin nhắn tới Slack bằng Fluentd

Đối với việc monitoring một hệ thống, thì việc căn bản đầu tiên là có một tác vụ tự động gửi notification về để thông báo cho chúng ta khi có lỗi xảy ra trên hệ thống. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thực hiện cách notification đơn giản bằng cách sử dụng Fluentd để gửi message về Slack . ... »

Tạo Skype Bot với Microsoft Bot Framework

Tạo Skype Bot với Microsoft Bot Framework

Bài viết này sẽ gồm có những mục sau: - Microsoft bot framework: giới thiệu Microsoft bot framework cùng các công cụ đi kèm - Bot Builder SDK: giới thiệu bộ SDK dùng để phát triển bot web service Tạo bot nhắc nhở TODO cho ae trong công ty: Giới thiệu hướng phát triển con bot sử dụng trong công ty Kết luận và link tham khảo Microsoft Bot Framework Framework bao gồm: Bot Builder SDK: SDK .NET hoặc NodeJS để phát triển tính năng cho bot. Bot Connector: service giúp cho bạn kết nối được với bot của bạn ... »

Facebook Message Bots

Facebook Message Bots

Giới Thiệu Facebook Message Bot Tháng 04/2016 Facebook ra mắt Messenger Platform phiên bản Beta, trong đó cho phép developer có thể viết 1 con Bot để có thể trả lời tự động. Đây chính là cơ hội để có thể kết nối với lượng người dùng khổng lồ trên thế giới dùng facebook thông qua mesenger. Thông tin gửi nhận giữa user và Bots là một message template trong đó có thể chứa: text, images, các CTAs (Calls to action). Ứng Dụng Một số Bots Messenger đang có hàng ngàn người dùng: https://www.messenger.com/t/hiponcho, ... »

Wildcard SSL Certificates