Tác giả: N.V.T

Tìm hiểu Image Segmentation

Tìm hiểu Image Segmentation

Computer Vision là một trong những đề tài nghiên cứu rất phát triển trong những năm gần đây. Cùng với sự ra đời của Convolution Neural Networks (CNN), các mô hình State-Of-The-Art (SOTA) trong các bài toán classification, object detection, image segmentation,... liên tục ra đời. Trong bài viết này, ta sẽ cùng tìm hiểu về 1 bài toán trong Computer Vision là Image Segmentation. Image Segmentation là gì Image Segmentation (phân đoạn ảnh) là lớp bài toán thuộc về Computer Vision trong đó hình ảnh được chia thành nhiều vùng khác nhau, trong đó từng pixel trên ảnh được ... »

ALBERT và ứng dụng vào xây dựng máy hỏi đáp

ALBERT và ứng dụng vào xây dựng máy hỏi đáp

BERT là mô hình ngôn ngữ (language model) đầu tiên được huấn luyện không giám sát (unsupervised) và được học sâu 2 chiều (deeply bidirectional) và thể hiện được kết quả vượt trội hơn hẳn các mô hình trước đó trong các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Tuy nhiên, BERT cũng có những điểm bất lợi của riêng mình: chi phí huấn luyện (training) mô ... »

Giới thiệu BERT và ứng dụng vào bài toán phân loại văn bản

Giới thiệu BERT và ứng dụng vào bài toán phân loại văn bản

Nếu là một người quan tâm tới Deep Learning, chắc hẳn bạn đã từng nghe tới BERT - thứ được nhắc tới liên tục trong vòng 1-2 năm trở lại đây. Vào cuối năm 2018, các nhà nghiên cứu tại Google AI Language đã công bố mã nguồn mở cho một kỹ thuật mới trong Natural Language Processing (NLP), được gọi là BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers). Với khả năng của mình, BERT được coi là một bước đột phá lớn và gây được tiếng vang trong cộng đồng Deep Learning. BERT là gì, tại sao BERT lại tuyệt ... »

Wildcard SSL Certificates