Tác giả: Trinh Ngoc Tuan

Tìm hiểu về Ansible cơ bản

Tìm hiểu về Ansible cơ bản

Xin chào tất cả các bạn. Trong thời gian vừa rồi mình có tìm hiểu sơ qua về Ansible, 1 tool cực mạnh trong việc build và quản lý cấu hình server. ... »

Tìm hiểu về CakePHP Framework

Tìm hiểu về CakePHP Framework

Xin chào các bạn, đợt vừa rồi mình mới bắt đầu tìm hiểu về CakePHP Framework của PHP, nên mình muốn viết lại 1 bài blog nhỏ, vừa là để tự tổng hợp lại các kiến thức đã tìm hiểu được, vừa là để chia sẻ với 1 số bạn cũng mới bắt đầu tìm hiểu về CakePHP như mình. Ở bài blog này mình chỉ trình bày những thông tin cơ bản nhất về CakePHP, chủ yếu mang tính chất giới thiệu và khái quát về CakePHP Framework. Bài viết chắc chắn sẽ còn nhiều chỗ thiếu sót và ... »