Tác giả: Trinh Ngoc Tuan

Tìm hiểu về dịch vụ IAM Cơ Bản của AWS

Tìm hiểu về dịch vụ IAM Cơ Bản của AWS

Amazon Web Services (AWS) đã trở thành một trong những nhà cung cấp đám mây hàng đầu trên thế giới, cung cấp một loạt các dịch vụ đa dạng để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và mở rộng. ... »

Networking Foundations

Networking Foundations

Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta cũng đi tìm hiểu lại 1 số kiến thức cũng như khai niệm cơ bản về Networking Foundations. ... »

Tìm hiểu về Shell Script

Tìm hiểu về Shell Script

Khi chúng ta bắt đầu làm việc với Server, chúng ta sẽ bắt đầu phải làm các tasks như viết code cho 1 crontab, hay viết code cho 1 job jenkins. Những lúc như vậy chúng ta sẽ cần phải biết và hiểu về Shell Script. ... »

Tìm hiểu về Kubernetes

Tìm hiểu về Kubernetes

Xin chào tất cả các bạn. Thời gian vừa rồi mình có dành thời gian tìm hiểu 1 số khái niệm chính trong Kubernetes. Hôm nay mình muốn ngồi viết lại 1 bài blog về Kubernetes, vừa để tổng hợp lại những kiến thức mình đã tìm hiểu được, vừa để giúp các bạn cũng đang tìm hiểu về Kubernetes như mình có thêm 1 bài viết tham khảo nho nhỏ trên hành trình tìm hiểu Kubernetes dài đằng đẵng không biết ngày mai. Như các bạn đã biết, Kubernetes là 1 chủ đề rất rộng, có lẽ là rộng ... »

Khái Quát Về Redis

Khái Quát Về Redis

Xin chào tất cả các bạn, thời gian vừa rồi mình có tìm hiểu về Redis cơ bản, 1 In-memory database rất mạnh và được sử dụng phổ biến trong các hệ thống lớn để lưu cache và nhiều thứ khác. ... »

Tìm hiểu về Ansible cơ bản

Tìm hiểu về Ansible cơ bản

Xin chào tất cả các bạn. Trong thời gian vừa rồi mình có tìm hiểu sơ qua về Ansible, 1 tool cực mạnh trong việc build và quản lý cấu hình server. ... »

Wildcard SSL Certificates