Từ khoá: monitoring

Monitoring Kubernetes Cluster với Prometheus-Grafana Stack (kỳ 1)

Monitoring Kubernetes Cluster với Prometheus-Grafana Stack (kỳ 1)

Nội dung Giới thiệu Prometheus Prometheus Operator Grafana Installation Kết luận Tài liệu tham khảo Giới thiệu Để bắt đầu với nội dung bài viết này, chắc hẳn bạn đã có kiến thức cơ bản về Kubernetes rồi, và nếu bạn chưa từng nghe về Kubernetes thì xin mời bạn tìm hiểu về K8s ở bài viết trước Tại đây. Hiểu được tất cả các thành phần cũng như cách vận hành của K8s quả là khó và bạn cần thời gian, vì K8s được xây dựng để phục vụ hệ thống lớn. Với một hệ thống lớn hàng chục ... »

Monitoring systems with Nagios

Monitoring systems with Nagios

I. Giới thiệu Nagios là gì? Nagios Core là tool free và opensource. Sử dụng để monitoring systems, networks và infrastructure. Các công cụ sử dụng trong bài viết Nagios Core : Đây chính là thành phần chính, trung tâm xử lý của Nagios ( Có thể gọi là Coordinator, Orchestrator) Nagios Plugin : Cài trên các remote host để gửi thông tin về cho Nagios Core NRPE (Nagios Remote Plugin Executor) : Là Nagios agent () cho phép chạy các script được đặt trên các remote host. Nagios gọi thực thi các command trên các host thông qua check_nrpe plugin Nagiosgraph: nagiosgraph parses ... »