Key words:docker-storage

Tìm hiểu về Docker Storage

Tìm hiểu về Docker Storage

Xin chào! Trong đợt nghiên cứu vừa rồi tại công ty, nhóm mình có được tìm hiểu basic về Docker bao gồm: Docker Daemon, Docker Container, Docker Image, Docker Network, Docker Storage... Riêng mình thì được tìm hiểu sâu hơn về phần Docker Storage nên nay mạo muội viết một bài blog chia sẻ cho các bạn khái quát về Storage - một thành phần vô cùng quan trọng trong kiến trúc Docker. Vấn đề với Storage trong DockerMặc định tất cả các file được tạo ra trong container được chứa ở một lớp gọi là writable container layer . Điều ... »

Wildcard SSL Certificates