Từ khoá: java

Tạo báo cáo Excel với Apache POI

Tạo báo cáo Excel với Apache POI

Gần đây mình phải cài đặt chức năng tự động tạo báo cáo dạng Microsoft Excel file. Việc tạo báo cáo dưới dạng file Excel này là một chức năng rất hay được yêu cầu khi phát triển phần mềm. Bên cạnh đó, nhiều phần mềm cũng thường xuyên phải nhận input data từ file Excel. 1. Tổng quan 1.1. Apache POI là gì? Apache POI là một API nổi tiếng cho phép ta làm việc với các MS Office files bằng ngôn ngữ Java. Nó là thư viện mã nguồn mở được phát triển bởi Apache Software Foundation. ... »

Watching file system in java

Watching file system in java

Ứng dụng Được áp dụng trong một số hệ thống cần chức năng nhận biết sự thay đổi khi thêm các directory, file trong một directory cụ thể. Một hệ thống monitoring những thay đổi: create, edit, delete. Và xử lý với những sự thay đổi đó. WatchService Là một API của Java thực hiện monitor sự thay đổi của 1 directory cụ thể! Các xử lý chính của API: Tạo một WatchService. đăng ký các directory muốn xem sự thay đổi, và đăng ký với WatchServer. Đăng ký thêm các hành vi để thông báo. Các hành vi bao ... »

Kotlin - Swift của Android

Kotlin - Swift của Android

Ngày nay, Apple đã thay thế Object-C bằng Swift cho IOS. Những ngôn ngữ mới xuất hiện để thay thế Java cho lập trình Android là điều hiển nhiên. Những ngôn ngữ như Scala, Groovy thật tiện lợi và mang lại nhiều tính năng mới mẻ. Nhưng đáng chú ý gần đây chính là Kotlin. Một ngôn ngữ lập trình được tạo ra bởi JetBrains – hãng sản xuất ra các IDE tiện lợi và mạnh mẽ như PHPStorm, IntelliJ và Android Studio. Chúng ta hãy cùng đi qua các tính năng mới của Kotlin mang lại, cũng như tìm hiểu ... »

Wildcard SSL Certificates