Từ khoá: secure

How to Secure your website

How to Secure your website

Đôi lời Dạo gần đây trong công ty có phong trào đọc sách kỹ thuật và chia sẻ. Nhân tiện mình cũng muốn chia sẻ với mọi người những gì mình đã đọc lĩnh hội về cuốn sách "How to Secure your website". Cuốn sách nói về các kiểu injection, ví dụ , cách giải quyết. Dưới đây mình sẽ trình bày theo cách hiểu của bản thân ,nên có thể sẽ có sai xót hoặc thiếu xót, mong mọi người góp ý và thông cảm . SQL Injection Khái niệm: Là việc cấu trúc câu SQL có vấn đề ... »