Key words:OWASP

OWASP ZAP và những vấn đề thực tế

OWASP ZAP và những vấn đề thực tế

Như chúng ta đã biết OWASP ZAP là 1 Tool Test Security hoàn toàn mạnh mẽ, giúp bạn dễ dàng scan và tìm ra lỗ hổng trong hệ thống ứng dụng của bạn. Bạn nào chưa biết về OWASP ZAP thì có thể tham khảo bài viết trước của mình. https://blog.vietnamlab.vn/2018/08/08/owasp-zap-de-test-security-cho-web-application-va-api/ Thực tế là trong bài viết trước, mình chỉ test một chức năng nhỏ trong ứng dụng của mình, nên chưa gặp và lường trước được những vấn đề có thể xảy ra. Sau khi test một ứng dụng lớn chính mình ... »

Tool Test Security – OWASP ZAP - Series Web Application Security

Tool Test Security – OWASP ZAP - Series Web Application Security

1. Nội dung Giới thiệu Tool Test Security – OWASP ZAP Một số chức năng của OWASP Các bài viết liên quan 2. Giới thiệu OWASP là từ viết tắt của The Open Web Application Security Project (dự án mở về bảo mật ứng dụng Web), dự án là một cộng đồng chung giúp các tổ chức có thể phát triển, mua hoặc bảo trì các ứng dụng an toàn. Ở OWASP ta sẽ tìm thấy nhiều thứ “miễn phí” và “mở” (free and open) sau đây: Công cụ và các tiêu chuẩn về an toàn thông tin Sách về kiểm ... »

Wildcard SSL Certificates