Từ khoá: OWASP

Tool Test Security – OWASP ZAP - Series Web Application Security

Tool Test Security – OWASP ZAP - Series Web Application Security

1. Nội dung Giới thiệu Tool Test Security – OWASP ZAP Một số chức năng của OWASP Các bài viết liên quan 2. Giới thiệu OWASP là từ viết tắt của The Open Web Application Security Project (dự án mở về bảo mật ứng dụng Web), dự án là một cộng đồng chung giúp các tổ chức có thể phát triển, mua hoặc bảo trì các ứng dụng an toàn. Ở OWASP ta sẽ tìm thấy nhiều thứ “miễn phí” và “mở” (free and open) sau đây: Công cụ và các tiêu chuẩn về an toàn thông tin Sách về kiểm ... »