Từ khoá: serverless

Triển khai ứng dụng PHP trên AWS Lambda sử dụng Bref

Triển khai ứng dụng PHP trên AWS Lambda sử dụng Bref

Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích các bước để triển khai ứng dụng để validate email MX record bằng PHP đơn giản trên AWS Lambda Function thông qua việc sử dụng Bref layers. Tính đến thời điểm hiện tại, AWS Lambda hỗ trợ Java, Go, PowerShell, Node. js, C#, Python và Ruby, tuy nhiên vẫn chưa hỗ trợ PHP. Ngoài ra AWS Lamdba vẫn hỗ trợ Custom runtime nên bạn hoàn toàn có thể triển khai lite weight PHP function để cải thiện hiệu suất ứng dụng và sẽ giảm chi phí so với phiên bản EC2. Giới ... »

Wildcard SSL Certificates