Từ khoá: travis ci

Tìm hiểu Travis-CI - Github với project PHP

Tìm hiểu Travis-CI - Github với project PHP

Khi lần đầu tiên được tham gia vào một dự án có sử dụng Github, mình đã rất hào hứng khi thấy cái tool build và test code tự động Jenkins được tích hợp vào Github. Mỗi lần up source lên Github, **Jenkins**sẽ tự động lấy code vừa up đấy build và test rồi báo trạng thái code chạy bị error hay không ngay trên Github. Sẽ có 3 trạng thái là đang build, build thành công, build lỗi. Thấy cái tool **Jenkins**hay quá, thế là bắt tay vào tìm hiểu. Lay hoay tìm hiểu định nghĩa, các ... »

Wildcard SSL Certificates