Tác giả: huỳnh tư lệnh

NestJS

NestJS

1.Giới thiệuNestJS là một framework Node.JS cho phép xây dựng ứng dụng phía server. Nest mở rộng các framework Node.js như Express hay Fastify để bổ sung thêm nhiều module hay thư viện hỗ trợ việc xử lý tác vụ. Đây là một framework mã nguồn mở, sử dụng TypeScript và rất linh hoạt để xây dựng các hệ thống backend. 2.Tạo một dự ánMôi trường cần chuẩn bị Node Yarn Nestjs MySQL v16.16.0 1.22.19 9.0.0 8.0.26 Cài đặt Nest CLI để tạo một project bằng hai lệnh ... »

Smart Contract ETH & Demo Read/Update Message From MetaMask

Smart Contract ETH & Demo Read/Update Message From MetaMask

Mục đích bài viết giúp các bạn biết cách: Kết nối ví Metamask với dự án dAppĐọc, cập nhật dữ liệu từ hợp đồng thông minh bằng cách sử dụng API Alchemy Web3Đăng ký giao dịch Ethereum bằng MetamaskI. DemoMetaMask kết nối đến smart constract để thực hiện read/update message II. Implement1. Tạo Smart Contractpragma solidity ^0.8.13; contract HelloWorld { // Emitted when update function is called // Smart contract events are a way for your contract to communicate // that something happened on the blockchain to your app front-end, // which can be 'listening' for certain events and take action when ... »

Từ Vựng IT Tiếng Nhật

Từ Vựng IT Tiếng Nhật

I.Giới thiệu:Mục đích giúp các bạn mới làm trong ngành IT tiếp cận các từ vựng chuyên ngành nhanh chóng để đọc , viết tài liệu thiết kế .... II. Từ vựng chung: Từ vựng Cách đọc Âm Hán Nghĩa Ví dụ 見積もり みつもり KIẾN TÍCH estimate (Bảng báo giá) 概算 がいさん KHÁI TOÁN dự toán, ước tính sơ bộ 概算見積り:báo giá sơ bộ 指摘 してき CHỈ TRÍCH chỉ ra, Feedback 概算見積り:báo giá sơ bộ アサイン / 割り当てる わりあてる CÁT ĐƯƠNG gán, phân công 進捗 しんちょく TIẾN DUỆ tiến độ 進捗管理:quản lý tiến độ 不具合 / バグ ふぐあい BẤT ... »

Tìm hiểu mạng solana

Tìm hiểu mạng solana

I.Giới thiệu: Solana là một blockchain đang phát triển nhằm tìm cách giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng mà Ethereum đã và đang xử lý. Solana sử dụng một sự đồng thuận được gọi là Bằng chứng lịch sử (Proof of History). Proof of History hoạt động thông qua giải pháp ghi dấu thời gian; mỗi giao dịch có một dấu thời gian được phân bổ cho nó để cho phép phần còn lại của mạng xác minh là giao dịch hợp pháp chỉ trong một phần nhỏ của giây. II. Cách thực hiện:A. ... »

Tìm hiểu mạng algorand

Tìm hiểu mạng algorand

I.Giới thiệu:Algorand giải quyết được 3 vấn đề là  khả năng mở rộng , bảo mật cao và phi tập trung. Algorand sử dụng giao thức động thuận Pure Proof-of-Stake (PPOS) được xây dựng dựa trên Byzantine Agreement (BA), theo đó ảnh hưởng của người dùng đối với việc tạo ra block mới sẽ tỷ lệ thuận với cổ phần của họ trong hệ thống hay chính là số lượng token ALGO nắm giữ. Cơ chế này dựa vào hàm xác minh ngẫu nhiên (VRF) và thuật toán bằng chứng cổ phần (PoS) để đạt được sự chấp thuận ... »

Salesforce cơ bản

Salesforce cơ bản

I.Giới thiệu:Salesforce là  một giải pháp quản lý, bán hàng và các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Mục đích sử dụng salesforce nhằm nâng cao doanh thu bán hàng .Salesforce cung cấp các  dữ liệu quan trọng để phân tích giúp nhân viên sales có sự tập trung tốt tới khách hàng tiềm năng.II. Cách thực hiện:Step 1 : Đăng ký tài khoản DEV https://developer.salesforce.com/Step 2 : Setup công cụhttps://github.com/SubC4i/Sublime-MavensMate-Monokai/blob/master/guide/Setup-Salesforce-IDE-for-Sandbox-in-VSCode.md#setup-salesforce-ide-for-sandbox-in-vscode Step 3 : Cách tạo 1 project Hello World và deploy source code lên ... »

Wildcard SSL Certificates