Tác giả: huỳnh tư lệnh

Tìm hiểu mạng algorand

Tìm hiểu mạng algorand

I.Giới thiệu:Algorand giải quyết được 3 vấn đề là  khả năng mở rộng , bảo mật cao và phi tập trung. Algorand sử dụng giao thức động thuận Pure Proof-of-Stake (PPOS) được xây dựng dựa trên Byzantine Agreement (BA), theo đó ảnh hưởng của người dùng đối với việc tạo ra block mới sẽ tỷ lệ thuận với cổ phần của họ trong hệ thống hay chính là số lượng token ALGO nắm giữ. Cơ chế này dựa vào hàm xác minh ngẫu nhiên (VRF) và thuật toán bằng chứng cổ phần (PoS) để đạt được sự chấp thuận ... »

Salesforce cơ bản

Salesforce cơ bản

I.Giới thiệu:Salesforce là  một giải pháp quản lý, bán hàng và các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Mục đích sử dụng salesforce nhằm nâng cao doanh thu bán hàng .Salesforce cung cấp các  dữ liệu quan trọng để phân tích giúp nhân viên sales có sự tập trung tốt tới khách hàng tiềm năng.II. Cách thực hiện:Step 1 : Đăng ký tài khoản DEV https://developer.salesforce.com/Step 2 : Setup công cụhttps://github.com/SubC4i/Sublime-MavensMate-Monokai/blob/master/guide/Setup-Salesforce-IDE-for-Sandbox-in-VSCode.md#setup-salesforce-ide-for-sandbox-in-vscode Step 3 : Cách tạo 1 project Hello World và deploy source code lên ... »