Key words:cold wallets

Ví Nóng và Ví Lạnh (Hot Wallets and Cold Wallets)

Ví Nóng và Ví Lạnh (Hot Wallets and Cold Wallets)

Sự khác biệt giữa ví nóng và ví lạnh Sự khác biệt cơ bản giữa hai loại ví này đó là: ví nóng được kết nối đến internet còn ví lạnh thì không. Hầu hết người sở hữu tiền ảo đều có ví nóng và lạnh bởi vì nó được thiết kế cho các mục đích khác nhau. Ví nóng được dùng để chi tiêu cho bất cứ hoạt động mua bán, giao dịch nào. Ngược lại, ví lạnh chỉ sử dụng để lưu trữ tiền ảo. Người sử dụng tiền ảo thường giữ một số tiền nhỏ trong ví ... »

Wildcard SSL Certificates