Từ khoá: php

Xuất file CSV trong PHP đối với dữ liệu tiếng Nhật

Xuất file CSV trong PHP đối với dữ liệu tiếng Nhật

Trong công việc và các dự án liên quan đến việc quản lý, chúng ta thường sẽ cần chức năng xuất và nhập dữ liệu từ file CSV. Đối với đa số các Framework PHP trên thị trường hiện nay thì việc này đều được hỗ trợ sẵn thông qua các thư viện được xây dựng sẵn. Tuy nhiên trong vài trường hợp đối với các dữ liệu sử dụng ngôn ngữ tiếng Nhật hay tiếng Trung, đôi khi sẽ xảy ra trường hợp file được export ra sẽ không thể import vào đúng như ban đầu. Ví dụ dưới ... »

PHP 7 - Tìm hiểu những điểm mới trong PHP7 và cách cài đặt

PHP 7 - Tìm hiểu những điểm mới trong PHP7 và cách cài đặt

PHP – Một ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, gần đây đã phát hành phiên bản PHP 7. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu PHP version 7 có gì mới mẻ so với phiên bản stable mà hiện nay chúng ta đang sử dụng –  phiên bản 5.6. PHP 6 – là một dự án thử nghiệm, nhưng vì một số lý do nào đó mà nó chưa hoàn chỉnh, để người dùng tránh việc nhầm lẫn giữa các version thử nghiệm và hoàn chỉnh. Vì vậy, PHP 7 đã ra đời. Phiên bản alpha đầu tiên được ... »

Wildcard SSL Certificates