Tác giả: L.M.L

Confidence Interval - Khoảng tin cậy (Toán Thống Kê: Phần 3)

Confidence Interval - Khoảng tin cậy (Toán Thống Kê: Phần 3)

Mở đầu Bài viết này sẽ giải thích về các khái niệm khi tính toản khoảng tin cậy và cách tính khoảng tin cậy (sử dụng python). Các bạn nên đọc trước bài viết về phân phối chuẩn và các tính chất trong phân phối chuẩn https://blog.vietnamlab.vn/2019/12/20/cac-loai-phan-phoi-va-tinh-chat/ Bài toán thống kê Giả sử có một máy bán kẹo có kẹo màu xanh lá cây và các màu khác (xanh, đỏ, vàng, trắng...). Trong máy bán kẹo có 10,000 viên kẹo. Ta muốn bến phần trăm viên kẹo có màu xanh lá cây ... »

Test Driven Development bằng Python

Test Driven Development bằng Python

Mở đầu Trong các dự án, nhất là gần đến deadline, chúng ta hay tăng tốc độ programming, sửa đổi nhiều chỗ để chương trình hoạt động. Ngược lại, điều đấy khiến chúng ta bỏ qua một số lỗi lập trình, gây ảnh hưởng đến kết quả và thời gian dự án. Bài viết này là về phương thức TDD, một phương pháp lập trình nhấn mạnh vào việc testing code ngay từ đầu. Bài viết sẽ tập trung vào Unit Test và một chút Integration Testing. TDD đảm bảo là code chúng ta tạo xử lý nhiều trường hợp ... »

Các loại phân phối và tính chất

Các loại phân phối và tính chất

Mở đầu Bài viết dưới sẽ đề cập đến w loại phân phối: Phân phối nhị thức Phân phối chuẩn (Gaussian) Phân phối là gì Một phân phối xác xuất là một hàm số cho biết xác xuất của các kết quả khác nhau trong mộ thí nghiệm. Với tất cả phân phối có 3 khái niệm quan trọng: Trung bình Độ biến thiên Độ lệch chuẩn Phân phối nhị thức Chúng ta sẽ bắt đầu bằng phân phối nhị thức vì nó là phân phối dễ hiểu nhất. Các điều kiện để phân phối là nhị thức (biến ngẫu ... »

Kiểm định giả thuyết thống kê (Toán Thống kê Phần 2)

Kiểm định giả thuyết thống kê (Toán Thống kê Phần 2)

Mở đầu Kiểm định giả thuyết thống kê là một trong những phương pháp quan trọng nhằm đưa ra kết luận về tập hợp dữ liệu, dựa vào một mẫu dữ liệu nhỏ hơn lấy từ tập hợp đó. Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến 3 vấn đề chính: Giới thiệu bài toán kiểm định giả thuyết thống kê, cộng với phương hướng giải. Ví dụ bài toán, cách giải và code về kiểm định giả thuyết thống kê về tỷ lệ Ví dụ bài toán, cách giải và code về kiểm định giả thuyết thống kê về ... »

Toán xác xuất (Toán thống kê phần 1)

Toán xác xuất (Toán thống kê phần 1)

Mở đầu Trong Machine Learning và Data Science, ta thường xuyên phải làm việc bằng toán thống kê. Trong đó toán xác xuất là nền tảng cơ bản để hiểu được các khái niệm trong toán thống kê. Bài viết này dành cho tất cả những ai muốn học (hoặc nhớ lại) các khái niệm và công thức trong toán xác xuấtCông thức chung trong xác xuất lý thuyết Công thức chung tính xác xuất lý thuyết cho sự kiện  A:Công thức chung tính xác xuất lý thuyếMột số ví dụ đơn giản:Ví dụ 1: Ta có một ... »

Scala cơ bản (Phần 1)

Scala cơ bản (Phần 1)

Scala Scala viết tắt cho Scalable Language và là một loại ngôn ngữ lập trình đa mẫu hình. Kết hợp lập trình hướng đối tượng (OOP) và lập trình hàm (Functional Programming). Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented) Scala là loại ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Tất cả gía trị đều là object. Loại và tính chất của object được định nghĩa qua Class và Traits Lập trình hàm (Functional) Scala là ngôn ngữ lập trình hàm. Tất cả functions (methods) là gía trị và tất cả gía trị là object (như đề cập ở trên), nên ... »

Giải toán tối ưu bằng scipy

Giải toán tối ưu bằng scipy

Bạn đã bao giờ tự tạo, hoặc phải đọc một công thức toán học, với nhiều điều kiện phức tạp, và muốn tìm giá trị nhỏ nhất hoặc cao nhất lấy được từ công thức đó? Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng scipy trên Python để giải toán các bài toán này. ... »

Một số phương pháp cơ bản trong phân tích dữ liệu

Một số phương pháp cơ bản trong phân tích dữ liệu

Mục đích Bài viết này sẽ đề cập đến một số phương pháp cơ bản trong việc phân tích dữ liệu, cho các bạn bắt đầu học và nắm các khải niệm cơ bản (train, test, features, items) trong machine learning. Trong bất kỳ dự án nào liên quan đến machine learning, việc đầu tiên cần phải làm là nghiên cứu dữ liệu. Nghiên cứu dữ liệu rất quan trọng để: Tìm hiểu qua dữ liệu trông như thế nào. Tìm hiểu xem dữ liệu có gì lạ không? Nếu như items có dữ liệu lạ thì đây là noise, ... »