Tác giả: L.M.L

Một số phương pháp cơ bản trong phân tích dữ liệu

Một số phương pháp cơ bản trong phân tích dữ liệu

Mục đích Bài viết này sẽ đề cập đến một số phương pháp cơ bản trong việc phân tích dữ liệu, cho các bạn bắt đầu học và nắm các khải niệm cơ bản (train, test, features, items) trong machine learning. Trong bất kỳ dự án nào liên quan đến machine learning, việc đầu tiên cần phải làm là nghiên cứu dữ liệu. Nghiên cứu dữ liệu rất quan trọng để: Tìm hiểu qua dữ liệu trông như thế nào. Tìm hiểu xem dữ liệu có gì lạ không? Nếu như items có dữ liệu lạ thì đây là noise, ... »