Tác giả: N.T.N

Giới thiệu về Squid Proxy Server và các bài toán ứng dụng

Giới thiệu về Squid Proxy Server và các bài toán ứng dụng

I. Proxy server là gì    Proxy Server có thể được hiểu như là một server trung gian chiụ tránh nhiệm điều hướng những yêu cầu từ người dúng đến tài nguyên trên Internet, cung cấp các giải pháp khác nhau về bảo mật và tính riêng tư phù hợp với chính sách của công ty, doanh nghiệp...    Proxy servers hoạt động như một tường lửa, hoặc là lớp lọc các yêu cầu truy cập web,  chia sẻ các kết nối mạng và cache lại dữ liệu để cải thiện tốc độ truy cập.Một proxy server tốt sẽ bảo vệ ... »

UiPath - Quay số trúng thưởng trên Facebook

UiPath - Quay số trúng thưởng trên Facebook

Lượng thông tin trên facebook rất dồi dào để khai thác, và nhất là thông tin về người dùng. Trong blog lần này, mình sẽ đề cập đến bài toán quay số trúng thưởng. Đúng hơn, đây là bài toán khai thác thông tin người dùng bằng cách tổ chức một event quay số trúng thưởng... ... »