Tác giả: N.T.N

Tìm hiểu cơ chế Signaling, STUN và TURN trong WebRTC

Tìm hiểu cơ chế Signaling, STUN và TURN trong WebRTC

WebRTC là một công nghệ tuyệt vời cho phép chúng ta thực hiện những cuộc hội thoại thời gian thực. Tuy nhiên, dưới bề ngoài nhìn có vẻ đơn giản đó, là một hệ thống máy chủ Signaling server mà các nhà phát triển cần để được có thông tin điều hướng cho việc chuyển tiếp các gói tin ngang hàng với nhau. ... »

HAProxy Load Balancer ở Layer 4 và Layer 7

HAProxy Load Balancer ở Layer 4 và Layer 7

HAProxy có thể linh hoạt chuyển đổi sang các chế độ TCP, tương ứng với Layer 4 hoặc chế độ HTTP, tương ứng với Layer 7, bằng cách đặt chỉ thị chế độ của nó trong cấu hình HAProxy. Chế độ bạn chọn sẽ thay đổi các tính năng có sẵn cho bạn. Đó là điều làm cho mô hình OSI trở nên hữu ích. ... »

Wildcard SSL Certificates