Tác giả: N.T.N

HAProxy Load Balancer ở Layer 4 và Layer 7

HAProxy Load Balancer ở Layer 4 và Layer 7

HAProxy có thể linh hoạt chuyển đổi sang các chế độ TCP, tương ứng với Layer 4 hoặc chế độ HTTP, tương ứng với Layer 7, bằng cách đặt chỉ thị chế độ của nó trong cấu hình HAProxy. Chế độ bạn chọn sẽ thay đổi các tính năng có sẵn cho bạn. Đó là điều làm cho mô hình OSI trở nên hữu ích. ... »

Tìm hiểu về Nagios công cụ giám sát mạng

Tìm hiểu về Nagios công cụ giám sát mạng

I. Lợi ích mà Nagios cung cấpĐược thiết kế với khả năng mở rộng và linh hoạt để giúp cho người dùng hiểu rõ thiết kế của hệ thống, tránh được những rủi ro không đáng có. Nagios là một công cụ mạnh mẽ cung cấp cho bạn kiến thức về cơ sở hạ tầng hệ thống CNTT mà tổ chức bạn đang sử dụng Sử dụng Nagios bạn có thể thực hiện các công việc sau: Lập kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng trước khi hệ thống lỗi thời gây ra lỗiPhản hồi về những vấn đề ... »