Tác giả: Đ.Đ.N

PHP code conventions checking tools

PHP code conventions checking tools

Tổng quan bài viết: 1. Static Code Analysis là gì 2. PHP Linter 3. PHP_CodeSniffer 4. PHP Mess Detector 5. PHPStan 6. Tài liệu tham khảo Static Code Analysis là gìStatic code analysis (SCA) là việc thực hiện phân tích mã nguồn để đảm bảo về convention của dự án một cách tự động, hay để đánh giá chất lượng mã nguồn, hoặc tìm ra các lỗi tiềm ẩn, các lỗi thường gặp mà không phải chạy mã nguồn đó, ngăn các lỗi xảy xa khi deploy sản phẩm. Nó cũng gần giống việc compile mã nguồn ra mã ... »

[AWS] Serverless Applications Introduction

[AWS] Serverless Applications Introduction

Tổng quan bài viết: 1. Giới thiệu Serverless Computing và Serverless Architectures 2. Traditional vs Serverless Architecture 3. AWS Lambda 4. Ưu điểm và nhược điểm của Serverless. 5. Tổng kết I. Introdution Serverless Computing vs Serverless ArchitecturesServerless Computing là một mô hình thực thi điện toán đám mây mà trong đó các nhà cung cấp đám mây sẽ quản lý động việc phân bổ tài nguyên máy, giá cả của mô hình này dựa trên số lượng tài nguyên thực tế mà ứng dụng sử dụng thay vì phải trả trước một khoản nhất định trong một khoảng thời ... »

Automate deploying a Docker Application to AWS by Travis CI

Automate deploying a Docker Application to AWS by Travis CI

Trong bài viết này mình sẽ sử dụng một ứng dụng React basic cho frontend , Docker cho việc container hoá và AWS cho việc triển khai ứng dụng. Yêu cầu:A Github accountA minimum of a free tier AWS account.A basic knowledge of DockerTravis-CI là một dịch vụ tích hợp liên tục (CI) được lưu trữ được sử dụng để xây dựng và thử nghiệm các dự án phần mềm được lưu trữ tại GitHub. Về cơ bản, nó giúp các nhà phát triển tự động hóa quá trình triển khai source code của mình từ local lên môi ... »